Automatisera din internlogistik för ökad produktivitet

KardexRemstar_10Signs_2019-04-09-1

Anläggningar med traditionell, hyllbaserad lagring, använder till stor del manuella processer för att hantera, lagra, spåra, lokalisera och inventera sin varor. Detta tillvägagångssätt kan ha negativ inverkan på arbetskraftens produktivitet, plocksäkerheten och lagringsutrymmet.

Om du kan checka för en eller flera av följande punkter kan det vara dags att ompröva dina logistikprocesser och implementera ett automatiserat tillvägagångssätt.

 

AutomatingIntralogistics_Checklist_Sign.1

#1 Överdriven buffert

Ett reservlager av produkter med hög omsättningshastighet lagras i statiska hyllor och slösar tid i väntan på påfyllning.

AutomatingIntralogistics_Checklist_Sign2

 #2 Långa plockrundor

Plockare i manuella lager går till varorna och spenderar mellan 60-65% av deras skift på att gå.

AutomatingIntralogistics_Checklist_Sign3

 #3 Lång söktid

Vid ankomst till plockplatsen, måste plockaren leta efter rätt hylla för att hitta rätt vara, vilket kan vara tidskrävande.

AutomatingIntralogistics_Checklist_Sign4

#4 Plockfel

Varuplock består av många etapper, som alla kan leda till felrisk, på grund av trötthet från gång och letande efter rätt vara.

AutomatingIntralogistics_Checklist_Sign5

#5 Låg plockhastighet

Plockare hanterar oftast en order i taget, vilket innebär cirka 50 plockrader per timme.

AutomatingIntralogistics_Checklist_Sign6

#6 Skadat gods

Varor som lagras i öppna hyllplan utsätts för damm och smuts, vilket kan förkorta deras livslängd.

AutomatingIntralogistics_Checklist_Sign7

 #7 Saknade varor

Varor som lagras i öppna hyllor, spridda över hundratals kvadratmeter, kan helt enkelt tappas bort.

AutomatingIntralogistics_Checklist_Sign8

#8 Stöldrisk

Öppna hyllor är ett osäkert förvaringssätt eftersom de gör det enklare för förbipasserande att stjäla varor.

AutomatingIntralogistics_Checklist_Sign9

#9 Dåligt nyttjad lageryta

Traditionella, statiska hyllor kräver inte bara en väldigt stor golvyta, de nyttjar inte heller takhöjden optimal.

AutomatingIntralogistics_Checklist_Sign10

 

#10 Dålig ergonomi

Hyllbaserad förvaring tvingar personalen att böja och sträcka på sig för att nå varor, vilket ökar risken för skador.

 

Automatiserad internlogistik

Kardex Remstars automatiserade lager och plocksystem är baserade på gods-till-person principen, vilket innebär att varorna levereras direkt till operatören i stället för att operatören skall gå och leta efter varorna. Genom att reducera både gång- och söktid, ökar produktiviteten och med hjälp av integrerad pick to light teknologi reduceras risken för mänskligt plockfel, vilket ökar plocksäkerheten med upp till 99.9%. Att ersätta traditionell, hyllbaserad internlogistik med automation kan även spara upp till 85% golvyta. 

 

Är du redo att automatisera din internlogistik? Automatiserade lagersystem från Kardex Remstar kan: 

  • Öka din produktivitet
  • Öka plocksäkerheten
  • Spara dyrbar golvyta

 

 Ta kontakt med oss

Läs mer om hur du kan öka din effektivitet i vårt white paper

AutomatingIntralogisticsCoverPage