Automatiserad returhantering 

för ökad lönsamhet

 

KardexRemstar_ReturnsManagement_ENG

Cirka 30% av alla produkter som köps online returneras. Samtidigt ökar distributionsvolymen från e-handel och omnikanaler, vilket sätter företags returhantering på prov. Varje minut som en returnerad vara står still och väntar på att bearbetas blir den inte heller lagerförd. Genom att använda pappersbaserade metoder för att spåra returartiklar, slösas både dyrbar plats och arbetskraft på att hantera och flytta gods - som sedan kräver ytterligare tid och resurser när de skall sökas fram för återförsäljning.

Med enkel automation från Kardex Remstar kan du förbättra dina returprocesser och få snabbare lönsamhet. Lagerautomater används traditionellt för lagring och orderhantering men många distributionscenter har även stor nytta av dem för att lösa sina returhanteringsproblem. 

ReturnsHandling_MakingTheCase2

 Ladda ner vår rapport om returhantering

 

Skapa en returhanteringsprocess

Det första steget vid mottagande och hantering av returer är helt klart manuellt. Operatören öppnar mottagna paket, inspekterar dem, utför en kvalitetskontroll, och tilldelar dem en destination. 

Men efter detta, kan många returprocesser falla isär. Antalet returnerade varor kan potentiellt bli överväldigande och hantering, sortering samt allokering av varorna skapar en riktig utmaning för fulfillment centers.

Automatiserade returhanteringslösningar från Kardex Remstar kan påskynda hanteringstiden för att maximera lönsamheten. Dessa lösningar sparar plats och minskar arbetskraftskostnader.

 Ladda ner vårt White Paper om effektiv returhantering

 

Hur kan automatiserad returhantering hjälpa?

Ett automatiserat returhanteringssystem ger förutsägbara och upprepningsbara processer - som gör att du kan:

  • Snabba upp returhanteringsprocessen för snabbare lönsamhet
  • Spara golvyta
  • Minska dina returhanteringsresurser

Läs vår Applikationsöversikt för mer information om hur ett automatiskt returhanteringssystem från Kardex Remstar enkelt kan integreras i dina befintliga processer. 

 

 Kontakta oss