Flexa arbetskraften för att möta toppar i efterfrågan

Med den starka globala tillväxten inom e-handeln, är hantering av varierande ordervolymer vardag för många distributionscenter. Color Picking är en enkel och flexibel lösning som gör det möjligt för distributionscenter att anpassa arbetskraft och arbetsflöden efter behov.

 

Color Picking är baserad på pick-to-lightteknik och guidar operatörerna genom plockningsprocessen på ett enkelt sätt med hjälp av färgkoder. Detta gör att distributionscentra kan öka eller minska arbetskraftsresurserna för att möta den aktuella ordermängden.

När efterfrågan är hög, låter Color Picking flera arbetare plocka från dynamiska arbetszoner för att uppnå högre kapacitet. När efterfrågan är lägre kan pick-to-lighttekniken lätt användas av endast en plockare. Detta gör det möjligt för organisationer att enkelt justera sin arbetskraft för att möta ordertoppar.

 

Kontakta oss

Color Picking Guide

Lär dig hur Color Picking kan hjälpa dig optimera era plockningsprocesser, med ökad plockhastighet och maximal effektivitet.

Product_Guide_Color_Pick_EN-1

Uppnå bättre flöde

Color Picking kombinerar flera ordrar till en batch som kan bearbetas simultant. Det unika Color Picking-konceptet lägger till färger i batchplockningsprocessen så att flera operatörer kan plocka från en arbetszon.

Med Color Picking kan plockhastigheten nå upp till 300 orderrader per timme per operatör och därmed skapa högre genomströmning.

Konceptet bygger på teamplock med hög kapacitet och dynamiska arbetsflöden. Med hjälp av flera arbetare i en zon kan flera orderbatchar fyllas på samma gång för att uppnå högre genomströmning.

Läs hur ehandelsbutiken Med 24, ökade sin plockeffektivitet med hjälp av Color Picking.Till följd av snabb tillväxt och med över 10,000 produkter på lager, implementerade Med 24 en Color Pickinglösning för att hantera varierande ordermängder och bibehålla hög plockeffektivitet.

Se hur Kicks använder Color Picking för att hantera den växande mängden e-handelsordrar.

Maximera plockeffektiviteten

Med Color Picking kan arbetskraften planeras utifrån dagsbehovet. Om till exempel måndagens ordervolym är hög, kan 6 operatörer läggas till för att hantera efterfrågan. Sjunker ordermängden på tisdag med 30-40%, kan arbetskraften lätt justeras till 4 personer. Med hjälp av Color Picking kan arbetet med andra ord enkelt justeras för att matcha den nuvarande ordermängden.

Dessutom lärs operatörerna upp mycket snabbt eftersom processen är enkel att använda och kräver minimal utbildning.