6 vanliga frågor om lagring av tungt gods

Lagra och flytta tungt gods effektivt

Tungt gods lagras ofta i traditionella pallställ och måste flyttas med hjälp av gaffeltruck. Icke-palleterat gods, som kräver kranhantering, lagras oftast på öppen golvyta. Gemensamt för båda dessa lagringssätt är det tar upp mycket utrymme, tid och arbetskraft.  

 

Optimera hanteringen av tunga varor

Att flytta och lagra tunga eller extremt stora varor kan vara en utmaning, men genom att använda automatiserade lagersystem för att lasta och lossa, kan du bland annat skapa:

  • Ökad effektivitet
  • Säkrare och mer ergonomisk godshantering
  • 75% frigjord golvyta

Hantering av tunga varor med gaffeltruck

Koridon behövde optimera sin lagring och hantering av tungt gods och verktyg. Genom att lasta varupallarna direkt i hissautomater med hjälp av gaffeltruck, lyckades de spara både plats och tid, vilket ökade deras effektivitet.

Kardex Remstar - Heavy Duty Handling_3

 

Få mer insikt i 6 vanliga frågor om automatiserad lagring av tungt gods:

  1. Hur automatiserar man lagring och hämtning av tungt gods?
  2. Hur skapar man flexibel lagring av delar med olika storlekar?
  3. Hur förenklar man lastnings- och lossningsprocessen av pallar?
  4. Vilken är bästa processen för att integrera en lyftkran med lagerautomater?
  5. Hur automatiserar man lagring och hämtning av extremt tungt och skrymmande gods?
  6. Är udda lagerlayouter en begränsning? 

 

Fyll i formuläret och få omedelbar tillgång.

How to Store and Move Heavy Goods Efficiently - Preview

 

Ladda ner våra 6 vanliga frågor om lagring av tungt gods